Opisz, kiedy ktoś może potrzebować tej informacji. Na przykład: „łącząc się z Wi-Fi po raz pierwszy".

Required entries in Apache configuration to forward Apache logs to the local Syslog.


ErrorLog settings:

ErrorLog "|/bin/sh -c '/usr/bin/tee -a /var/log/httpd/error_log' | /bin/sh -c '/usr/bin/logger -thttpd -plocal4.err'"

AccessLog settings:

CustomLog "|/bin/sh -c '/usr/bin/tee -a /var/log/httpd/access_log' | /bin/sh -c '/usr/bin/logger -thttpd -plocal4.notice'" combined

ErrorLog (SSL part) settings:

ErrorLog "|/bin/sh -c '/usr/bin/tee -a /var/log/httpd/ssl_error_log' | /bin/sh -c '/usr/bin/logger -thttpd -plocal4.err'"

AccessLog (SSL part) settings:

TransferLog "|/bin/sh -c '/usr/bin/tee -a /var/log/httpd/ssl_access_log' | /bin/sh -c '/usr/bin/logger -thttpd -plocal4.notice'"

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły pojawiają się tu w oparciu o wybrane etykiety. Kliknij, aby edytować makro i dodać lub zmienić etykiety.Powiązane zgłoszenia